КаталогIндекс роздiлу


Консолiдована iнформацiя

У 2008 роцi кафедра проходить лiцензування на випуск магiстрiв спецiальностi "Консолiдована iнформацiя" за напрямками "Прикладний iнформацiйний аналiз" та "Технологiї та засоби консолiдацiї даних". тут можна познайомитися з деякими документами нової спецiальностi.


КаталогIндекс роздiлу