КаталогIндекс роздiлу


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор

Л.Л.Товажнянський

“___”___________ 2008 р.

 

Факультет “Комп’ютерні та інформаційні технології”

Кафедра “Інформатика та інтелектуальна власність”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

( форма навчання — денна )


Спеціальність 8.000012 —  “Консолідована інформація“


  Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр

Кваліфікація  —  інженер-системний аналітик, дослідник з консолідованої інформації

Термін навчання — на базі ОПП підготовки бакалавра 2 роки

Проректор з науково-педагогічної роботиЄ.І.Сокол
Декан факультету комп’ютерних та іформаційних технологій М.Й.Заполовський
Завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності М.М.Солощук

2008


Лист погодження навчального плану

( форма навчання — денна )

Спеціальність - 8.000012

“Консолідована інформація“

"Погоджено"

Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України

“______”_____________ 2008 р.

 

"Погоджено"

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

“______”_____________ 2008 р.

 

"Погоджено"

Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України

“______”_____________ 2008 р.

 

1. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Місяць вересень жовтень листопад грудень січень    
лютий березень квітень травень червень липень серпень
Номер тижня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
5-й курс 9
10
6-й курс 11                
12                

ПОЗНАЧЕННЯ

- аудиторні заняття; – самостійна робота; – заліки;
– екзамени; – практика; - комплексний екзамен;
– державна атестація; – канікули; – дипломне проектування

 

 

НАЗВИ ПРАКТИК ТА ЇХ РОЗПОДІЛ

Види практики Семестр Тижні
Науково –дослідна 12 23-32

 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Види державної атестації Семестр
Комплексний екзамен зі спеціальності 12
Кваліфікаційна робота 12

 

 

Позначення навчального плану

М модульний контроль КР курсові роботи
Р розрахункові роботи КП курсові проекти
РГ розрахунково-графічні роботи Д кваліфікаційна робота

Курс 5
Семестр 9


п/п
Назва
дисципліни
Обсяг
у
кредитах
Екзамени Заліки М, Р,
РГ, КП, КР
Години Код
кафедри
Загальний
обсяг
Аудиторні (за семестр/на тижд.) Самостійна
робота
Всього Лекції Лабораторні Практичні
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Нормативна частина

1.1 Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін
1.1.1 Охорона праці в галузі 1,5   1 М 54 15 / 1 15/1     39 125
1.1.2 Фізичне виховання     1     60 / 4     60/4   326
1.2 Цикл природниче - наукових (фундаментальних ) дисциплін
1.2.1 Спецкурс з математики 4,5 1   М,Р 162 75 / 5 45/3   30/2 87 353
1.2.2 Основи наукових досліджень 3,5   1 М,Р 126 30 / 2 15/1   15/1 96 353
1.3 Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Введення в спеціальність (Конкурентна розвідка) 5,0 1   М,Р 180 75 /  5 45/3   30/2 105  353
1.3.2 Інформаційні технології організації бізнесу 4,5   1 М,Р 162 60 / 3 30/2 15/1 15/1 102 353

2

Вибіркова частина

2.1 Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
2.1.1 Інтелектуальна власність 5,0 1   М,Р 180 75 / 5 45/3   30/2 105 353
2.2 Дисципліни вільного вибору студента (одна дисципліна – 6 кредитів з одного із двох напрямків спеціалізації)
2.2.1 Напрямок А: 8.000012.01 - Прикладний інформаційний аналіз
2.2.1.1 Науково-технічні інформаційні ресурси та патентно-кон'юнктурні дослідження 6,0 1   М, КР 216 90 / 6 45/3 30/2 15/1 126 353
2.2.2 Напрямок Б: 8.000012.02 – Технології та засоби консолідації інформації
2.2.2.1 Технології та засоби консолідації даних 6,0 1   М, КР 216 90 / 6 45/3 30/2 15/1 126 353
 
  Разом 30 4 4   1080 420 / 27 240/16 45/3 135/9 660  

 


Курс 5
Семестр 10


п/п
Назва
дисципліни
Обсяг
у
кредитах
Екзамени Заліки М, Р,
РГ, КП, КР
Години Код
кафедри
Загальний
обсяг
Аудиторні (за семестр/на тижд.) Самостійна
робота
Всього Лекції Лабораторні Практичні
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Нормативна частина

1.1 Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін
1.1.1 Етика ділових стосунків 1,5   1 М 54 15 / 1 15/1     39 105
1.1.2 Управління розвитком соціально-економічних систем 3,5   1 М 126 45 / 3 30/2   15/1 81 324
1.1.3 Цивільна оборона 1,5   1 М 54 30 / 2     30/2 24 125
1.2 Цикл професійної та практичної підготовки
1.2.2 Технології інформаційного менеджменту 4,5 1   М,Р 162 60 / 4 30/2   30/2 102 353
1.2.3 Технології менеджменту знань 4,0 1   М,Р 144 45 / 3 30/2   15/1 99 353

2

Вибіркова частина

2.1 Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
2.1.1 Основи інформаційної безпеки професійної діяльності 4,5 1   М,Р 162 60 / 4 30/2 15/1 15/1 102 353
2.1.2 Нормативно-правове регулювання інформаційної діяльності 4,5 1   М,Р 162 60 / 4 45/3   15/1 102 353
2.2 Дисципліни вільного вибору студента (одна дисципліна – 6 кредитів з одного із двох напрямків спеціалізації)
2.2.1 Напрямок А: 8.000012.01 - Прикладний інформаційний аналіз
2.2.1.1 Консолідація і аналіз фінансово-економіч-ної та маркетингової інформації 6,0 1   М, КР 216 90 /  6 30/2 30/2 30/2 126 353
2.2.2 Напрямок Б: 8.000012.02 – Технології та засоби консолідації інформації
2.2.2.1 Сервісно-орієнтовані технології інтеграції інформації 6,0 1   М, КР 216 90 /  6 30/2 30/2 30/2 126 353
  Разом 30 5 3   1080 405 / 27 210/14 45/3 150/10 675  

 


Курс 6
Семестр 11


п/п
Назва
дисципліни
Обсяг
у
кредитах
Екзамени Заліки М, Р,
РГ, КП, КР
Години Код
кафедри
Загальний
обсяг
Аудиторні (за семестр/на тижд.) Самостійна
робота
Всього Лекції Лабораторні Практичні
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Нормативна частина

1.1 Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін
1.1.1 Спеціальні розділи філософії 2,0    1   72 30 / 2 15/1   15/1 42 101
1.1.2 Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності 2,0   1   72 30 / 2 15/1   15/1 42 324
1.2 Цикл професійної та практичної підготовки
1.2.1 Технології підтримки прийняття рішень 5,0 1   М,Р 180 60 / 4 30/2 15/1 15/1 120 353
1.2.2 Практикум з іноземної мови 2,5   1 М 90 30 / 2     30/2 60 353

2

Вибіркова частина

2.1. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
2.1.1 Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем 4,5 1   М, КР 162 60 / 4 30/2 15/1 15/1 102 353
2.1.2 Вища освіта України і Болонський процес 1   1 М 36 15 / 1     15/1 21 353
2.2 Дисципліни вільного вибору студента (дві дисципліни – кожна по 6,5 кредитів з одного із двох напрямків спеціалізації)
2.2.1 Напрямок А: 8.000012.01 - Прикладний інформаційний аналіз
2.2.1.1 Консолідація соціально-політичної інформації та соціологічні дослідження 6,5 1   М,Р 234 90 / 6 30/2 30/2 30/2 144 353
2.2.1.2 Технології та засоби консолідації інформації 6,5 1   М,Р 234 90 / 6 30/2 30/2 30/2 144 353
2.2.2 Напрямок Б: 8.000012.02 – Технології та засоби консолідації інформації
2.2.2.1 Технології та засоби представлення та пошуку знань 6,5 1 М,Р 234 90 / 6   30/2 30/2 30/2 144 353
2.2.1.2 Прикладний інформаційний аналіз 6,5 1   М,Р 234 90 / 6 30/2 30/2 30/2 144 353
  Разом 30 4 4    1080 405 / 27 150/10 90/6 165/11 675   

 


Курс 6
Семестр 12


п/п
Назва
дисципліни
Обсяг
у
кредитах
Екзамени Заліки М, Р,
РГ, КП, КР
Години Код
кафедри
Загальний
обсяг
Аудиторні (за семестр/на тижд.) Самостійна
робота
Всього Лекції Лабораторні Практичні
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Науково-дослідна практика 15        540         540 353
3. Дипломне проектування 15          540          540 353
   Разом 30       1080         1080  
  За 2 роки 120 13 11   4320 1230 600 180 450 3090  
  Кількість Р, РГ       12              
  Кількість КР, КП       3              

КаталогIндекс роздiлу