КаталогIндекс роздiлу
НазадЗмiстДалi

Розділ 3. Завдання для виконання контрольної роботи

Варіант 0

 1. Органи державної патентної експертизи. Порядок подання та проходження заявок на винаходи (корисні моделі) в Україні.
 2. Структура формули винаходу (одноланкова формула, багатоланкова формула и можливі схеми її побудови).
 3. Види позначень, що можуть бути об'єктом торговельної марки. Вимоги до позначення, що заявляється як торговельна марка (абсолютні критерії охороноспроможності).
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 1

 1. Види об'єктів винаходу (корисної моделі). Ознаки що застосовуються для їх характеристики.
 2. Встановлення факту використання винаходу на основі формули винаходу.
 3. Склад та зміст документів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг.
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 2

 1. Методика виявлення об'єкту винаходу (корисної моделі). Загальна схема виявлення винаходу (корисної моделі).
 2. Міжнародна фаза проходження міжнародної заявки.
 3. Експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки, етапи експертизи.
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 3

 1. Особливості складання опису винаходу в залежності від об'єкта винаходу. Складання опису на групу винаходів.
 2. Склад та зміст документів заявки на одержання патенту на новий сорт рослин.
 3. Методологічні засади перевірки позначень на тотожність і схожість та однорідність (спорідненість) товарів і/або послуг.
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 4

 1. Визначення сутності рішення, стадії визначення сутності рішення.
 2. Експертиза заявки на промисловий зразок.
 3. Повідомлення експертизи заявки на винахід, види висновків за результатами експертизи та їх характеристика.
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 5

 1. Методика складання формули винаходу {корисної моделі).
 2. Теорія еквівалентів. Єдність винаходу.
 3. Міжнародна реєстрація торговельних марок відповідно до Мадридської угоди (основні положення), структура заявочних документів.
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 6

 1. Складання формули винаходу в залежності від об'єкту винаходу. Складання формули на групу винаходів.
 2. Національна фаза розгляду міжнародної заявки
 3. Склад та зміст документів заявки на реєстрацію кваліфікаційного зазначення походження товару (КЗПТ) в Україні.
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 7

 1. Етап кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.
 2. Стадія проходження міжнародної заявки в міжнародному пошуковому органі. Звіт про пошук.
 3. Види промислових зразків (ПЗ) та вимоги до них.
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 8

 1. Дослідження патентоспроможності технічного рішення.
 2. Порядок оформлення і подачі заявки на промисловий зразок.
 3. Міжнародна реєстрація торговельних марок згідно з Мадридським протоколом (основні положення).
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

 

Варіант 9

 1. Основні поняття Договору про патентну кооперацію. Процедура розгляду міжнародних заявок.
 2. Склад та зміст документів заявки на видачу патенту на винахід (корисну модель).
 3. Склад та зміст документів заявки на одержання свідоцтва на топографію інтегральної мікросхеми.
 4. Виконати практичне завдання у додатку згідно з варіантом.

НазадЗмiстДалi
КаталогIндекс роздiлу