КаталогIндекс роздiлу
НазадЗмiстДалi

Розділ 4. Література

 1. Інтелектуальна власність в Україні: Винахід /Л.І.Ніколаєнко, Г.Н.Добриніна, В.С.Радомський /За ред. В.Л.Петрова.-К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.- 136 с.
 2. Інтелектуальна власність в Україні: Корисна модель /Л.І.Ніколаєнко, Г.Н.Добриніна, В.С.Радомський /За ред. В.Л.Петрова.-К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.- 128 с.
 3. Інтелектуальна власність в Україні: Промисловий зразок /Л.І.Ніколаєнко, Г.Н.Добриніна, В.С.Радомський /За ред. В.Л.Петрова.-К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.- 124 с.
 4. Інтелектуальна власність в Україні: Знаки для товарів і послуг /Л.І.Ніколаєнко, Г.Н.Добриніна, В.С.Радомський /За ред. В.Л.Петрова.-К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.- 116 с.
 5. Інтелектуальна власність в Україні: нормативно-правові акти /За ред. В.Л.Петрова.-К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.
 6. Патентування винаходів в іноземних державах: практичний посібник / Л.І. Ніколаєнко, І.Ю. Кожарська, В.С. Радомський, С.Й. Полачек - 1999, 122с
 7. Патентування винаходів в Україні, П.П. Крайнєв, Л.І. Роботягова, І.І. Дятлик, 2000, 340с.
 8. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" 01.07.2002, ВВР, 2002, № 23, ст.163 )
 9. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", вiд 05.07.1994, № 850-IV, ред. від 22.05.2003.
 10. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", від 15.12.1993, № 850-IV, ред. від 22.05.2003.
 11. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вiд 15.12.1993, № 850-IV, ред.від 22.05.2003.
 12. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", вiд 16.06.1999, № 850-IV, ред. від 22.05.2003.
 13. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", вiд 05.11.1997, № 850-IV, ред. від 22.05.2003.
 14. Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності заявки на торговельні марки. - К.: Ін-т інтел. вл. і права, 2004. - 116 с.
 15. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок Документ z0226-02, редакцiя вiд 28.11.2003
 16. Правила розгляду заявки на промисловий зразок Документ z0313-02, редакцiя вiд 29.03.2002
 17. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель Документ z0364-02, редакцiя вiд 15.04.2002
 18. Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми Документ z0406-02, редакцiя вiд 29.04.2002
 19. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель Документ z0173-01, редакцiя вiд 10.05.2005
 20. Правил складання та подання заявки на сорт рослин 19 серпня 2002 р. № 1182.
 21. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання реєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару Документ z0772-01, редакцiя вiд 01.12.2003
 22. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг Документ z0276-95, редакцiя вiд 22.09.1997
 23. Экспертиза объектов промышленной собственности: заявки на изобретения и полезные модели / Тофило А.В, - К.: Институт интеллектуальной собственности и права, 2004.- 176 с.

НазадЗмiстДалi
КаталогIндекс роздiлу