КаталогIндекс роздiлу
НазадЗмiстДалi

Розділ 5. Перелік контрольних питань з дисципліни

 1. Подання та розгляд заявок на винаходи (корисні моделі) в Україні.
 2. Органи державної патентної експертизи, порядок проходження заявок.
 3. Формула винаходу (корисної моделі)
 4. Структура, призначення формули винаходу (корисної моделі).
 5. Види позначень, що можуть бути об’єктом торговельної марки.
 6. Вимоги до позначення, що заявляється як торговельна марка (абсолютні критерії охороноспроможності).
 7. Теоретичні основи експертизи.
 8. Форми абстрактного мислення.
 9. Суттєві ознаки винаходу (технічного рішення).
 10. Об'єкти винаходів (корисних моделей) і ознаки, що їх характеризують.
 11. Склад та зміст заявочних документів на винахід (корисну модель).
 12. Методика виявлення винаходу (корисної моделі).
 13. Склад та зміст заявочних документів для міжнародної заявки на винахід за договором РСТ.
 14. Експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки.
 15. Види експертизи заявки на винахід.
 16. Що таке формула винаходу, які бувають формули винаходів.
 17. Призначення формули винаходу.
 18. Чим визначається обсяг правової охорони, що надається патентом на винахід.
 19. Методологічні засади перевірки позначень на тотожність і схожість та однорідність (спорідненість) товарів і/або послуг
 20. Заявка на винахід. Загальні вимоги до заявки, її склад і зміст документів заявки на винахід (корисну модель).
 21. Види повідомлення експертизи заявки на винахід.
 22. Методика складання формули винаходу {корисної моделі).
 23. Переписка заявника з Укрпатентом. Загальні вимоги до переписки.
 24. Експертиза заявки в відділі попередньої обробки документів.
 25. Формальна експертиза заявки на винахід.
 26. Кваліфікаційна експертиза заявки на винахід.
 27. Загальна структура опису на винахід.
 28. Які правила складання багатоланкової формули винаходу.
 29. Які правила складання опису та формули на групу винаходів.
 30. Міжнародна заявка на винахід відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ).
 31. Порядок оформлення і подачі міжнародної заявки на винахід.
 32. Загальні положення та визначення промислових зразків (ПЗ).
 33. Загальні положення про промислові зразки.
 34. Вимоги до заявки на промисловий зразок.
 35. Склад документів заявки на промисловий зразок.
 36. Експертиза заявки на промисловий зразок.
 37. Порядок оформлення і подачі заявки на промисловий зразок.
 38. Експертиза заявки на ПЗ.
 39. Чим визначається обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок.
 40. Патентування промислового зразка в іноземних державах.
 41. Види позначень, що можуть бути об’єктом торговельної марки
 42. Вимоги до позначення, що заявляється як торговельна марка (абсолютні критерії охороноспроможності).
 43. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.
 44. Складання заявки на знак для товарів і послуг.
 45. Складання переліку товарів і/або послуг.
 46. Підготовка додаткових відомостей та документів заявки на знак для товарів і послуг. Подання заявки на реєстрацію торговельної марки.
 47. Експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки. Загальні положення.
 48. Задачі формальної експертизи заявки на реєстрацію торговельної марки.
 49. Задачі кваліфікаційної експертизи заявки на торговельну марку.
 50. Методологічні засади перевірки позначень на тотожність і схожість та однорідність (спорідненість) товарів і/або послуг.
 51. Методологічні засади визначення схожості словесних позначень.
 52. Методологічні засади визначення і схожості зображувальних і об’ємних позначень.
 53. Методологічні засади визначення і схожості комбінованих позначень
 54. Методологічні засади визначення і однорідності товарів і/або послуг.
 55. Повідомлення експертизи заявки про реєстрацію торговельної марки та її листування із заявником
 56. Види висновків за результами кваліфікаційної експертизи та їх характеристика.
 57. Порядок участі заявника при розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.
 58. Чи можливо внести зміни в заявку на знак для товарів послуг?
 59. Відкликання заявки.
 60. Суб’єкти права на торговельну марку.
 61. Чим визначається обсяг правової охорони торговельної марки.
 62. Порядок продовження та поновлення пропущених строків.
 63. Надання додаткових матеріалів заявником для реєстрацію торговельної марки.
 64. Загальновідомі знаки.
 65. Міжнародна реєстрація торговельних марок відповідно до Мадридської угоди(основні положення).
 66. Міжнародна реєстрація торговельних марок згідно з Мадридським протоколом (основні положення).
 67. Склад та зміст матеріалів заявки на реєстрацію кваліфікаційного зазначення походження товару (КЗПТ).
 68. Загальні положення про кваліфікаційне зазначення походження товару (КЗПТ).
 69. Основні вимоги до подання заявки на КЗПТ.
 70. Свідоцтво України на топографію інтегральної мікросхеми.
 71. Що таке топографія інтегральної мікросхеми (ІМС).
 72. Подання та розгляд заявки на топографію інтегральної мікросхеми (ІМС).
 73. Склад та зміст документів заявки на одержання патенту на новий сорт рослин.

НазадЗмiстДалi
КаталогIндекс роздiлу