КаталогIндекс роздiлу
НазадЗмiстДалi

Додаток 2

ЗАВДАННЯ 2

Згідно наведеній нижче методики скласти формули винаходу згідно варіанту у додатку 2 а.

Методика складання формули винаходу

Заздалегідь перед складанням формули винаходу необхідно проаналізувати:

При складанні формули винаходу доцільно послідовно виконати ряд етапів і заповнити Таблицю порівняльного аналізу винаходу та прототипу

Таблиця . Порівняльний аналіз винаходу та прототипу

Суттєві ознаки винаходу Суттєві ознаки прототипу Спільні ознаки для винаходу та прототипу Відмінності різниця в ознаках винаходу і прототипу Відмітні ознаки
1 2 3 4 5 6

Складанню формули винаходу завжди передує дослідження технічного рішення з метою визначення його патентоспроможності.

Послідовність етапів, які потрібно виконати для заповнення таблиці:

 1. Формулюється назва винаходу, з якого починається обмежувальна частина. Для цього необхідно визначити на вдосконалення чого були спрямовані зусилля вінахідника.
 2. Формулюється технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні винаходу.
 3. Складається перелік суттєвих ознак об'єкта винаходу, стовпчик 2 таблиці.

  Перелік суттєвих. ознак складається по групах взаємопов’язаних ознак.

  Для винаходу, що стосується пристрою, кожну групу очолює ознака, що виражає конструктивний елемент:

  "Колба
            з оптично прозорого матеріалу
                   заповнен
  а                      пoвітрям розрідженим"
  .

  Для способу - дія:

  "нагрівають      при 80...130 °С            перемішучи безперервно".

  Для вещества – смеси

  "інгредіент аміачна вода 25 %-на".

 4. Визначаються ознаки прототипу, які виконують таку ж функцію, що й ознаки винаходу. Заповнюється стовпчик 3.

  Кожну ознаку прототипу необхідно розташувати на рівні відповідної ознаки винаходу. З опису прототипу виділяється вся інформація, що стосується кожної ознаки, що виконує ту саму функцію, що й винахід. При цьому необхідно стежити за тим, щоб ступінь розкриття кожної ознаки прототипу була однакової з відповідною ознакою винаходу.

  Якщо у формулюванні суттєвої ознаки елемента міститься ознака, що характеризує форму елемента й матеріал, з якого його необхідно виготовити, то у формулювання ознаки прототипу дана інформація має бути включена. Тільки в цьому випадку забезпечується вірогідність висновку про відмітність ознаки винаходу.

  Якщо для якої-небудь ознаки винаходу в описі прототипу відсутня ознака з такою ж функцією, то в стовпчику 3 Таблиці на рівні такої ознаки ставиться риска.

  При заповненні стовпчика 3 Таблиці необхідно намагатися, щоб число рівнів у формулюванні ознаки прототипу було не менше ніж у відповідної ознаки винаходу.

  Формулюються суттєві. ознаки винаходу, спільні для об'єкта, що заявляється, і прототипу (відомі ознаки) і заповнюється стовпчик 4 Таблиці.

  Спільні ознаки, крім збігу по функцією, можуть частково збігатися за засобом виконання цієї функції.

  Наприклад.

  винахід
       нагрівають
             безперервно
                   150-200 °С.
    прототип
       нагрівають
            безперервно
                  220-300 °С.

  У этих признаков при совпадении функции "нагревают" частично совпадает средство выполнения функции "беспрерывно", однако в изобретении и в прототипе используются разные интервалы температуры.

  Отже, у стовпчику 4 для цієї ознаки винаходу буде записаний:

  нагрівають
       безперервно
  ,

  а в наступному стовпчику 5 (відмінності) буде записано:

  150-200 °С.

  Різниця в описаних ознаках для винаходу (його відмінність):

  150-200 °С.

  Цю відмінність не можна назвати відрізняльною ознакою, оскільки вона не має самостійного значення без вказівки тої ж дії, якої стосується.

  При складанні формули це розходження необхідно перетворити у відрізняльну ознаку, тобто складне поняття, що має самостійне смислове значення. Для цього необхідно додати поняття, що виражає дію, умови, виконання яких складає зміст відмінності. Так, для перетворення зазначеної вище відмінності у відрізняльну ознаку досить додати слово "нагрівають":

  " нагрівають при 150-200 °С".

 5. Формулюються відмінності (відрізняльні ознаки) винаходу від прототипу (стовпчики 5 і 6 Таблиці).
 6. Складається формула винаходу по указаному нижче алгоритму.

АЛГОРИТМ ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ

Незалежний пункт

До незалежного пункту формули винаходу (або до кожного незалежного пункту формули, що характеризує групу винаходів) включають загальні суттєві ознаки винаходу, кожна з яких необхідна у всіх випадках виконання або використання винаходу, а всі разом узяті достатні для одержання технічного результату, що виявляється у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони, що запрошується.

При складанні незалежного пункту формули варто враховувати, що сукупність суттєвих ознак, необхідних і достатніх для досягнення технічного результату, повинна бути передана певним набором ознак, властивих цьому об'єкту.

Обмежувальна частина:

назва винаходу;

істотні ознаки, загальні для об'єкта, що заявляється, і прототипу.

Розмежувальні слова; назва винаходу;

"який відрізняється тим, що"

Відрізняльнв частина:

нові ознаки, що відрізняють об'єкт від прототипу.

Залежний пункт.

До залежного пункту формулу винаходу включають суттєві ознаки, які конкретизують сукупність ознак, зазначених у незалежному пункті формули винаходу, у тому числі шляхом розвитку конкретизації окремих ознак цієї сукупності, і необхідні лише в окремих випадках, у конкретних формах або при особливих умовах його використання.

Обмежувальна частина:

скорочена назва винаходу;

посилання на незалежний пункт формули й (або) залежний (залежні) пункт (пункти) до якого (яких) він належить.

Розмежувальні слова; назва винаходу;

"який відрізняється тим, що"

Відмітна частина:

суттєві ознаки, які характеризують винахід в окремих випадках. його виконання або використання.

Підпорядкування залежних пунктів незалежному може бути прямим і непрямим, тобто з посиланням на один або декілька залежних пунктів.

Приклади формул винаходу на пристрій, спосіб

"Кузов самосвала, содержащий днище, жестко закрепленные на нем передний и боковые борта и шарнирно смонтированные на боковых бортах поворотные в поперечной плоскости от вертикали наружу кузова приводные щитки, отличающийся тем, что щитки закреплены по высоте ниже верхней кромки боковых бортов с возможностью поворота вниз от их горизонтального положения и фиксации в наклонном положении"

Формула винаходу

Способ обнаружения дефектов изделия путем создания динамического теплового потока за счет нагрева одной части изделия и охлаждения другой его части, регистрации теплового поля поверхности изделия и определения по нему дефектов изделия, отличающийся тем, что нагрев изделия осуществляют в центре его симметрии, а охлаждение по периферии.


НазадЗмiстДалi
КаталогIндекс роздiлу